sunnuntai 16. elokuuta 2015

Auttaakko kotimaista koiraa ennemmin kuin ulkomaista?

Asiaa on tietysti hyvä pohtia, että otettaisiinko kotimaan ongelmat huomioon ensin, kunhan muistetaan että:

a) kaikki hyvä on hyvää, eivätkä toisten hyvät teot toisille ole toisten hyväntekemisestä pois (Jos jokainen keskittyisi siihen omaan "ruohoon" eli auttamiseen omassa elämässä ei tulisi kurkittua muiden ruohoja :)

b) olemme mielestäni kaikki samaa kansaa ja valtioiden rajat ovat vain käsitteitä. Hyvyydelle ei ole järkeä mielestäni tehdä rajoja tällaisissa asioissa.

c) Suomessa koirilla on tarhoissa yleisesti olot, missä ne eivät kärsi ja voivat viettää suhteellisen hyvää koiranelämää. Esimerkiksi Espanjassa koira ei ole luodinkaan aroinen kadulla ja se ei välttämättä elä seuraavaan viikkoon, jolloin pelastus voi olla sen elämän kannalta ainoa hetki.

d) Toisaalta mikä erottelee koiran tärkeyden toisistaan? Kansallisuus? Maantieteellinen sijainti? Milloin "me" ja "te" ajattelu on tuonut mitään hyvää hyväntekemiseen? Sehän vaan eriarvoistaa, kuka sitä apua saa ja milloin. Tuo on koira. Tuo on koira. Samanarvoisia. Paitsi toi toinen on vähän kauempana ja toinen ei. Joillakin ei välttämättä ole rahaa kuljetuskustannuksiin, mutta sitten voi tehdä sen mitä voi ja auttaa sitä ketä voi. Ongelmaa asiasta ei kannata tehdä.

Hyvää auttamisen iloa kaikille !

sunnuntai 12. heinäkuuta 2015

Vinkkejä sosiaaliseen kanssakäymiseen

Vinkkejä ihmisten kanssa keskusteluun (saa ottaa ihan oman harkinnan mukaan - ei ole mikään Raamattu xD)

- Ole viimeiseen asti faktaan nojaava ja linkkaa/perusta mielipiteesi tutkimustuloksiin ja selkeisiin näyttöihin.

- Kerro lyhyesti ja selkeästi, mieluiten omin sanoin, mutta jos juttu vaatii pitemmän tekstin ja sopii tilanteeseen, käytä sitä.

- Käytä asiallista ja kohteliasta kieltä - jos keskustelija myötäilee edes vähän, huomaa asia positiiviesti ja kannusta!

- Jos vastapuoli alkaa käyttää haukkumasanoja, älä ole huomaavinasikaan ja jatka fatkapohjaisen tiedon jakamista, kuin hän ei olisi mitään sanonutkaan. Vältä itse lähtemästä henkilökohtaisuuksiin, vaan pysy asiassa.

- Ole vahva ja määrätietoinen, älä luovuta, ennen kuin olet saanut viimeisenkin asiaan liittyvän kantasi sanottua. Sen jälkeen voit antaa koko rulianssin olla.

- Ole ymmärtäväinen, mutta sinnikäs oman kantasi suhteen. (Me emme voi tietää ihmisten kokemuksia/taustoja, missä heihin ovat vaikuttaneet meille tuntemattomat ihmiset ja heidän mielipiteensä (esim. lapsuudenperheestähän moni aatemaailma alkaa kyteä.)

- Yritä luoda välillenne yhtäläisyyksiä ja saada keskustelija uskomaan,että katsotte kuitenkin samaan suuntaan, vain hiukan eri kantilta asiaa katsoen. (Vaikka todellisuudessa olisitte todella eri mieltä - yhtäläisyyden esille tuominen saa keskustelukumppania myötämielisemmäksi asiaasi kohtaan kuin erillistäminen/syyttely :))

Onnea kaikille hyvän puolesta puhujille!

lauantai 11. heinäkuuta 2015

Aktivismi vain rikollisuutta? Ja yhteiskunnan laeista jälleen.

Aktivismi on paljon muutakin kuin "rikollista" toimintaa mitä mediassa riepotellaan (onko rikollisuutta se, että kuluttajat pidetään pimennossa mitä heille myydään ja syötetään, vai se, että kaivetaan tieto esiin - kuka on se rikollinen ja kelle - voisi kysyä. Yhteiskunta ja markkinointi on rahan perässä ja mitä vähemmän kuluttajat kyselevät, sitä enemmän heitä sumutetaan halvemmalla tuotannolla, joka tarkoittaa nyt esimerkiksi broilerien jättijalostusta, joka tekee niistä sairaita, liikuntakyvyttömiä ja täynnä tulehduksia olevia lihapalloja - terveellistä kuluttajalle? ) Aktivismi on myös asenteista lähtevää toteamista > Tämä on väärin ja haluamme muuttaa sitä. Estää kangistumasta meille syötettyihin valmiisiin kaavoihin. Myös Martin Luther King oli aktivisti. Tiedätte, miksi ja miksi se oli niin tärkeää. 

Kaiken ytimen ihmisten ristiriitaisten ajatusten keskellä mielestäni muodostaa yhteiskunta ja sen lait - on turha luulla, ettei laki seuraisi rahan kulkua joskus hirvittävilläkin tavoilla - ja rahan haaliminen ei ole aina ihmisen etua ajattelevaa (ikävä kyllä harvoin se on sitä). Ihminen tuntee hämmennystä, kun laki sallii asioita (esim. eläintuotannon vähimmäisvaatimukset - broilerille tilaa A4-paperiarkin verran loppuvaiheilla ilman virikkeitä, jalostettuna muodottomaksi, lehmät koko talviajan parressa pystymättä normaaleihin makuu-tai nousuliikkeisiin tai puhdistamaan itseään, 90% sikaloista on tehosikaloita, missä satakiloiselle eläimelle on omaa tilaa 0,65 neliömetriä ja sekin ritilä- tai betonilattia, emakko synnyttää häkissä, missä ei pysty hoitamaan poikasiaan....) mutta oman moraalinsa pohjalta hän tuntee ikävää rapsutusta. Hän kokee, että laki on oikein ja samalla erittäin väärin. Juuri siksi, se pitää silloin muuttaa. Laki on ihmistä varten, ei ihmistä lakeja varten. Ne eivät ole ikuisia. Mikään ei ole..


perjantai 10. heinäkuuta 2015

Kysymyksiä ja vastauksia - osa 2

1. Ihmiset on kaiken pahan A ja O. Heidät täältä tulisi hävittää, ei lihantuotantoa!

Miksi vähentää ihmisiä, kun voidaan tehdä valintoja, jotka auttaisivat saamaan kaikille hyvää ja tasamäärän? Jos kaikessa alettaisiin kunnioittaa luontoa ja ekologisuutta, satsattaisiin naisten kestävään koulutukseen, poistettaisiin eläintuotanto (korvattaisiin viljelemällä kasvista suoraa ihmisille, kestävää kehitystä tukien, monimuotoisuutta kunnioittaen ja luomua suosien) joka on suurin puhtaan veden kuluttaja, maaperän kuluttaja (aavikoituminen, eroosio) sekä saastuttaja niin vesistöissä kuin ilmastossa - päästäisiin ihmisten kanssa parempaan tasapainoon.  Syntyvyyskin tasoittuu tutkimusten mukaan mitä paremmat olot naisilla on uriensa ja kouluksensa suhteen, plus tieto ehkäisystä ja terveydestä. Mielestäni olisi kammottavaa alkaa tappamaan ihmisiä ja sitten itse ajatella - mikä oikeus minulla on täällä olla enemmän kuin muilla? Kuka kuuluu tappaa kuka ei? Arvotaanko se? Ja mässäilevä osuus sitten jatkaa elämäänsä entiseen malliin - koska ei voinut antaa omastaan?

 2. Miten vegaanit suhtautuvat lihaa syövien eläintensä ruokintaan?

Vegaanitkaan eivät ole yhdestä ja samasta muotista: 


A)      Vegaani, joka inhoaa kaikkea lihantuotantoa ei hanki lihaa tarvitsevaa eläintä

B)      Vegaani, joka tahtoo auttaa eläimiä myös vaikkapa adoptoimalla kissoja, voi dyykata sille lihaa ennen kuin keinolihan tuotanto laboratoriossa on mahdollista. (Suomessa roskikset ovat yleensä tarkkoin vartioituja ja lukittuja, mikä tekee asiasta hankalan...)

C)      Kolmas vaihtoehto on syöttää kissalle ostettua lihaa (vaikkapa eettisintä vaihtoehtoa tukien), mutta ymmärtää, että ihminen on kuluttajavalinnoiltaan paljon saastuttavampi, monipuolisempi ja kuluttavampi kuin kissa. Ihminen tuhlaa sähköä, vettä, energiaa, saastuttaa kulkuneuvoillaan ja syö monipuolisemmin erilaisia ruokia, joiden tuotanto on kuluttavampaa, kun taas kissalle voi tarjota ruokaa yksipuolisemmin. En siis tarkoita, että kissalle olisi hyvästä yksipuolinen ravinto, mutta kuluttajana se on yksipuolisempi.  Ihmisen valinnat ovat merkittävämpiä kulutuksen kannalta. Hän liikuttaa rahaa lompakostaan kuluttajana ja tekee päätökset, mitä tuotetta tukee ja mitä ei.

  3. Mikseivät vegaanit pysy vain heille tarkoitetuissa ryhmissä?

Haluamme vaikuttaa eläinten oloihin kertomalla kuluttajille miten asiat ovat. Yhä enemmän ihmisten tulisi olla valveutuneita siitä, mihin heidän kulutuspäätöksensä johtavat. Ne vaikuttavat koko Maapallon hyvinvointiin, niin eläinten kuin ihmisten, joten ovatko ne loppujen lopuksi "vain omia asioita?" Eläintuotanto on suurin syy puhtaan veden kulumiselle, nälänhädän aiheuttaja (ruokaa viljellään eläimille, vaikka ihmisille sitä olisi tarpeeksi jo - pelkästään Amerikkalaisten rehulla, mikä menee eläinten ruokintaan, ruokittaisiin 80 miljoonaa ihmistä lisää), maaperän kuluttaja ja aavikoittaja, sekä syy metsien katoamiseen, merten vähenemiseen kaloista sekä järvien rehevöitymiseen. Sen sosiaaliset vaikutukset ovat mittavat ja ne aiheuttavat kasapäin ekologisia ja sosiaalisia ongelmia.

A) Monet kuluttajat eivät tiedä oikeasti miten asiat ovat ja haluavat kyllä tietää. Luotettavien tutkimuksien ja informaation jakaminen on aina kannattavaa.

B) Moni olisi kiinnostunut esimerkiksi vaihtaa kulutustottumuksiaan, mutta eivät ole varmoja mikä olisi oikea valinta ja suunta ja haluavat niistäkin luotettavaa tietoa ja muiden kokemuksia.

C) Mitä muutosta se on, jos jutellaan vain samoin ajattelevien kesken? Mitä se edistää? Tutkimusten mukaan kuluttajien valinnat vaikuttavat suuresti tänä päivänä eläinten oloihin, ympäristöön ja sen ekosysteemien hyvinvointiin. Siksi on tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät vastuunsa ja vaikutuksensa. 

4. Ei lihansyönti vaaranna terveyttä?

Tehotuotanto ei ole tässä muodossa toiminut vielä niin kauan, että kauaskantoiset seuraukset olisivat varmoja. Nyt jo tiedetään että runsas lihansyönti aiheuttaa elimistön rasvoittumista, korkeaa kolesterolia, syöpää, sydän ja verisuonisairauksia. Broilerit ja siat varsinkin ovat nykyään täynnä tulehduksia liikkumattomuuden ja jalostuksen takia. Esimerkiksi broilereilla lihasmassan kasvu alkaa painaa keuhkoja ja sydäntä loppuvaiheessa, aiheuttaen niiden vajaatoimintaa, jolloin lintu liikkuu vähemmän, saa tulehduksia, ja voi jopa kuolla nälkään tai janoon heikkouttaan. Suomessa lihakarjalle syötetään kuluttajan tietämättä Gm-rehua minkä on todettu aiheuttavan rotta kokeissa kasvaimia kiistellyin tuloksin.

5. Miten tuotanto tukee eläinten "turhaakin" tappamista (eli sellaista, josta ei ole suoraa hyötyä ihmiselle) ?

Eläintuotannossa kuolee runsaasti myös "ylimääräisä" tuotannon ulkopuolelle laskettavia eläimiä. ( esim. vuohenjuustontuotannossa (ylimääräiset poikakilit ovat turhia ja usein tapetaan - vuohen liha ei myy kovin hyvin),  broilerintuotannossa ( kuolleisuus kasvatuksen aikana on munintakanoihin verrattuna erittäin suuri: noin prosentti viikossa. Osa kuolee sairauksiin (vesipöhö, kasvaimet, tulehdukset liikkumattomuuden ja jalostamisen johdosta), osa nälkään, kun poikaset eivät opi syömään ilman emojaan. Eläinlääkäri käy tiloilla harvoin, eikä sairaita eläimiä hoideta. Tilallinen tappaa sairaat linnut - mikäli löytää ne - esimerkiksi ottamalla eläintä kaulasta kiinni ja pyöräyttämällä sitä kuin linkoa, jolloin sen kaula katkeaa...) jja sianlihantuotannossa ( keskimäärin joka viides porsas kuolee ennen vieroitusikää, syy ruhjoutuminen, ripuli,tukehtuminen) sekä kananmunantuotannossa jokainen kukkotipu (eli 1 jokaista syntynyttä tyttötipua kohden) menee munasta suoraa silppuriin niin luomu- kuin "normaali"tuotannossa

torstai 9. heinäkuuta 2015

Yhteiskunta pakottaa meitä päivittäin tiettyihin normeihin - vaikka emme itse huomaisi...

Etkö pidä pakottamisesta? En minäkään. Silti on hyvä muistaa, että yhteiskunta luo markkinoinnillaan ja laeillaan meille normeja ja "pakottaa" meitä kaiken aikaa. Näemme esimerkiksi mainoksia proteiini tuotteista, jotka keskittyvät lihaan ja maitotuotteisiin enemmän kuin kasviproteiini lähteisiin, vaikka ympäristön kannalta kasvis on meille parempaa, halvempaa ja säästää elinympäristöämme. Rahalla esimerkiksi yhteiskunta myös vaientaa lihantuotannon ikävyyksiä mm. markkinointituella. Luodaan mielikuvia
ettei ilman lihaa" pärjää" vaikka asiantuntijat ja lääkärien lausunnot puhuvat toista. Siksi, koska se tuottaa enemmän rahaa. Totuuden esilletuojat yhteiskunta leimaa laittomuuksien puoltajiksi, koska he tulevat rahan tielle: Mitä vähemmän kuluttaja kyseenalaistaa, sitä halvemmalla voidaan valmistaa heille tuotteita. Tällainen ei ajattele ihmisen etua. Älä hyväksy mainonnan ja yhteiskunnan pakotusta! Kyseenalaista ja valitse oma tiesi! Minun tieni ei suosi rahaa kärsimyksen ehdoilla. En suostu sellaisiin lakeihin ja sääntöihin.

maanantai 6. heinäkuuta 2015

Elämä ilman valinnanvapautta? Ja miksei siitä saa kertoa?


Ihminen on vieraantunut kuolemasta ja muutoksesta. Mitä on elämä, jos siitä haluaa poistaa kaiken muutoksen ja ahtaa kontrolloituun laatikkoon missä kaikki pyörii samanlailla ja kaikki hyöty mitataan rahassa? Elämä loppuu silloin, käsitän. Parhaat hetket syntyy siitä, ettei suunnittele ja järjestä liikaa. Antautuu sille, että mitä vain voi oikeasti tapahtua. Ja tämän ihminen poistaa myös eläimiltä eläintuotannossaan- sitä kuulee sanottavan:

"Lyhytkin elämä on parempi kuin ei elämää lainkaan"
- kuten kukkotipuilla, jotka menevät munasta suoraa silppuriin? 

Mitä järkeä ihan oikeasti on tuottaa eläimiä ja olettaa niiden elävän "hyvää elämää" kun niiden perus ajatuskaan ei ole syntyä tänne oman itsensä takia vaan toisia hyödyttääkseen? Mitä on elämä, kun se aidataan, estetään muutokset ja valinnanvapaus ? Mitä sellainen elämä antaa?

Tiedon ja informaation jakaminen ei tee kestään huonoa ja pahaa ihmistä. Onhan vankilat kolisseet ja hirttäjäisiä pidetty tutkijoille, jotka väliin todistaneet ettei Maapallo ole litteä sittenkään ja välillä ettei Aurinko kierrä maata. Miksi viestinviejää ammutaan? Eikö olisi syytä lopettaa syyllisyyttä aiheuttavan toiminnan tukeminen, kuin siitä kertovan ihmisen toiminta? 

Minä olen viestinviejä ja sanon: Elämä ilman valinnanvapautta ei ole elämää. Ei ainakaan itselle. Se on elämää toiselle. Ja onko se silloin elämää?

Hyvät säännöt?


Ihminen on jollain tavalla häiriintynyt jos ei tahdo auttaa muita. Tutkimusten mukaan toisen avunpyyntöön vastaamattomuus aiheuttaa ihmisessä pahoinvointia henkisesti. Meille on luonnollista auttaa toista. Laumassa elämme. Samalla joskus luomamme lait ja säännöt eivät edistä toisten auttamista. En halua sitoutua noudattamaan sellaisia sääntöjä, jotka aiheuttavat muille pahoinvointia. Sota ei ole ok, vaan koska valtion mielestä se on ok. Eläinteollisuus, joka pitää eläimiä hyötyyn sidottuina tarvekimppuina, ei ole ok, vaikka yrityksistä ja lakien puitteissa se on. Lait ovat meitä varten eikä toistepäin ja niitä voi ja pitää muuttaa. En sitoudu mihinkään pahan olon tukemiseen (vaikka ihmisenä olo sitä varmasti aiheuttaa ympäristölle, niin aina voi silti parantaa.) Esimerkiksi tilanteessa, missä löytäisin omistajan rääkkäämän koiran, en palauttaisi sitä omistajalle kuten laki vaatii tekemään. Suomen laki laskee eläimen omistus esineeksi. Näin vain esimerkiksi.

Mitä sinä tekisit?